It is currently Fri Jun 23, 2017 6:34 amWelcome
Welcome to rvnscale

You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community, you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content, and access many other special features. In addition, registered members also see less advertisements. Registration is fast, simple, and absolutely free, so please, join our community today!

 Page 5 of 5 [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Author Message
 Post subject: Re: how to build the M113 ARVN ACAV
PostPosted: Tue Mar 22, 2016 7:14 am 
User avatar

Joined: Fri Aug 12, 2011 4:48 pm
Posts: 849
Rất đẹp , rất hay và rất hữu ích , tiếp tục đi hotmit , cảm ơn nhiều :thumbup: :bow:


Offline
 Profile  
 
 Post subject: Re: how to build the M113 ARVN ACAV
PostPosted: Wed Mar 23, 2016 12:56 pm 

Joined: Thu May 26, 2011 9:16 am
Posts: 1161
Anh Hột Mít ơi là anh Hột Mít.
Xin 3 lạy :bow: :bow: :bow:
Anh thương thì thương cho trót chớ "hao tu biêu" kiểu anh thì chi có nước từ chết tới.... ngủm!! :mrgreen:
Lúc đầu mới vô, anh còn chỉ vài chiêu như trám chổ này, mài chổ kia; chừng nóng máy anh chạy tuốt luốt... :o, đem hàng qua hãng sơn mất tiêu. Hông chừng giờ này gánh hát của anh đã hát xong không chừng! :(
Anh chỉ cho bà con coi anh trộn hồ, ủa quên, trộn màu ra sao, có cần primer hay không, pre wash, post wash. Giàn súng airbrush của anh với air compressor chắc là chiến độ lắm phải hông?

Xin 3 :bow: :bow: :bow:


Offline
 Profile  
 
 Post subject: Re: how to build the M113 ARVN ACAV
PostPosted: Thu Mar 24, 2016 3:25 pm 
User avatar

Joined: Thu Jun 30, 2011 5:05 pm
Posts: 141
n2h wrote:
Anh Hột Mít ơi là anh Hột Mít.
Xin 3 lạy :bow: :bow: :bow:
Anh thương thì thương cho trót chớ "hao tu biêu" kiểu anh thì chi có nước từ chết tới.... ngủm!! :mrgreen:
Lúc đầu mới vô, anh còn chỉ vài chiêu như trám chổ này, mài chổ kia; chừng nóng máy anh chạy tuốt luốt... :o, đem hàng qua hãng sơn mất tiêu. Hông chừng giờ này gánh hát của anh đã hát xong không chừng! :(
Anh chỉ cho bà con coi anh trộn hồ, ủa quên, trộn màu ra sao, có cần primer hay không, pre wash, post wash. Giàn súng airbrush của anh với air compressor chắc là chiến độ lắm phải hông?

Xin 3 :bow: :bow: :bow:

Anh N2H ui,

em có nói với anh FD là em làm hơi nhanh nên em làm WIP hok có được. Nha FD nói làm đại đi....thui thì xin lỗi anh N2H. Để tạ lỗi với anh, em xin làm lại WIP bất cứ quân xa nào của VNCH mà anh chỉ định. Vậy nhe anh N2H, em chờ lệnh anh :P


Offline
 Profile  
 
 Post subject: Re: how to build the M113 ARVN ACAV
PostPosted: Fri Mar 25, 2016 1:57 am 

Joined: Wed Feb 17, 2016 5:21 pm
Posts: 76
how about Machine guns and wheels/tracks?? great build by the way!! :clap: :clap: :clap:


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 5 of 5 [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  

cron

suspicion-preferred