It is currently Fri Jun 23, 2017 6:27 amWelcome
Welcome to rvnscale

You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community, you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content, and access many other special features. In addition, registered members also see less advertisements. Registration is fast, simple, and absolutely free, so please, join our community today!

 Page 1 of 1 [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: If The Final Battle Was Fought....
PostPosted: Wed Apr 29, 2015 11:01 pm 
User avatar

Joined: Wed May 25, 2011 9:30 am
Posts: 3045
Cách đây đúng 40 năm, vào sáng ngày 30/4/1975 khi Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi chỉ huy Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn 3 (LLXKQĐ3) và Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh (LLD3KB) tiến về Sài Gòn để tử thủ Sài Gòn mặc dù đã vô vọng nhưng vì bổn phận người quân nhân, người lính của QLVNCH không cho phép họ đứng nhìn đất nước hiển nhiên rơi vào tay địch.
Nếu không có cái lệnh đầu hàng của TT DVM và LLXKQĐ3 vùng LĐ3KB đã về đến Sài Gòn và bố trí cho trận đánh cuối cùng thì không biết tình thế của Sài Gòn sẽ ra sao nhưng một điều chắc chắn là....sẽ không có cái màn xe tăng vẹm đóng phim húc cổng Dinh Độc-Lập như chỗ không người....

Image


Offline
 Profile  
 
 Post subject: Re: If The Final Battle Was Fought....
PostPosted: Thu Apr 30, 2015 4:54 am 
User avatar

Joined: Fri May 27, 2011 4:18 am
Posts: 6712
NICEEEE ! :thumbup:


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 2 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  

cron

suspicion-preferred